Skip to main content

Search form

Havregryn

Ren havre

Ren Havre är havre som specialhanteras, från utsäde, via odling och tröskning till tillverkning så att risken för inblandning av andra sädesslag elimineras. Havren odlas på särskilt utvalda gårdar och fälten får inte under de två föregående åren ha odlats med andra grödor såsom vete, råg och korn. Fälten besiktigas och skörd samt tillverkning sker under strikt kvalitetskontroll.

Ingredienser: Havregryn på Sempers Rena Havre, ångpreparerade och pressade.

Förpackning: 500 g
Artikelnummer: 6002

Finns på ICA, Coop, Axfood (Willys, Hemköp, PrisXtra) och Bergendahls (Citygross m.fl).

Glutenfri
Torrt, ej över normal rumstemperatur.